Programm

Theater

De Geescht oder D'Mumm Séis

Termine
17 December 2023
De 20:00 à 22:30
Zum Kalender hinzufügen

19 December 2023
De 20:00 à 22:30
Zum Kalender hinzufügen

20 December 2023
De 20:00 à 22:30
Zum Kalender hinzufügen

21 December 2023
De 20:00 à 22:30
Zum Kalender hinzufügen

22 December 2023
De 20:00 à 22:30
Zum Kalender hinzufügen

23 December 2023
De 20:00 à 22:30
Zum Kalender hinzufügen

Ort
Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg
Rond-point Schuman
L-2525 LUXEMBOURG luxembourg
voir sur google maps

E-Mail : lestheatres@vdl.lu

Numéro de téléphone : 0035247963900

Site web : http://www.lestheatres.luReservierungen und Tickets

Adultes 20

Jeunes 8

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888c6dab2367cc2dc8330b1cc2a7a0ef5a18e1907a03b119bfe591d059005f404bd28a74f9f43d655aad508449341f58b5eeeb45e8b1c21551f4b024b98204a4598a&id=de-geescht-oder-d-mumm-seis-vSKXWV

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888cddece171485b8628a087ecae7098b57cfe3954fbcb02a9aa51560d91628a02ff00bb20c25385f1234e3ea3723632ed3e26f4dac5791aa2ca6a5d58c3f19c4267&id=de-geescht-oder-d-mumm-seis-vSKXWV

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888cddece171485b8628a087ecae7098b57cfe3954fbcb02a9aa51560d91628a02fffd14136c2b0cf72ba215a895835b1413f455f867241532c1dae061c7dbf7efc8&id=de-geescht-oder-d-mumm-seis-vSKXWV

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888cddece171485b8628a087ecae7098b57cfe3954fbcb02a9aa51560d91628a02ff49bc1c09490eb6b5aa2bfaacec37aaee89078937023b51bf6db75510aa0d5d65&id=de-geescht-oder-d-mumm-seis-vSKXWV

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888cddece171485b8628a087ecae7098b57cfe3954fbcb02a9aa51560d91628a02ff9adbd51e292a664aaa766339ee26c0a3e535c634b8dace171048c4b6aaa5ee94&id=de-geescht-oder-d-mumm-seis-vSKXWV

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888cddece171485b8628a087ecae7098b57cfe3954fbcb02a9aa51560d91628a02ffcd3392e51abcf300564eff20fab1fec0047b0ca76e28948267c3f92cf942e23d&id=de-geescht-oder-d-mumm-seis-vSKXWV

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888cddece171485b8628a087ecae7098b57cfe3954fbcb02a9aa51560d91628a02ffbcac58fccfa1fd9b040c56da6253a64b5e690ffd7d6b62a03373b1e94bc6b515&id=de-geescht-oder-d-mumm-seis-vSKXWV

Das könnte Sie auch interessieren